Đèn Led Neon Flex 12V

CÔNG TY TNHH AN ĐỨC PHÁT
Đèn Led Neon Flex 12V

Led dây neon 12V màu tím

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu tím giá rẻ, siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu tím
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu cam

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu cam loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu cam
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu đỏ

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu đỏ giá tốt, siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu đỏ
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu hồng

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu hồng loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu hồng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu xanh ngọc

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu xanh ngọc chống mưa

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu xanh ngọc
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu xanh lá

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu xanh lá cao cấp, siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu xanh lá
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu xanh dương

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu xanh dương siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu xanh dương
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835
 

Led dây neon 12V màu vàng chanh

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu vàng chanh loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu vàng chanh
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835

Led dây neon 12V màu vàng

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12V màu vàng siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12V màu vàng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835

Led dây neon 12V màu trắng

Liên hệ

Mô tả led dây neon 12v màu trắng loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon 12v màu trắng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 12 w/m
 • Kích thước: 8x16mm
 • Chip led: SMD 2835

Led dây neon flex 12V màu trắng

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu trắng loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu trắng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng

Led dây neon flex 12V màu vàng

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu vàng loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu vàng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng

Led dây neon flex 12V màu đỏ

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu đỏ siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu đỏ
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Đỏ

Led dây neon flex 12V màu xanh lá

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu xanh lá

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu xanh lá
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh lá

Led dây neon flex 12V màu xanh dương

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu xanh dương loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu xanh dương
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh dương

Led dây neon flex 12V màu hồng

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu hồng siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu hồng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu hồng

Led dây neon flex 12V màu cam

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V màu cam siêu sáng, giá tốt

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V màu cam
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Màu cam
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67

Led dây neon flex 12V xanh ngọc

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V xanh ngọc siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V xanh ngọc
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh ngọc
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67

Led dây neon flex 12V RGB

Liên hệ

Mô tả led dây neon flex 12V RGB loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led dây neon flex 12V RGB
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: RGB
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 5M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67

Led neon sign 12V 50m màu trắng

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m màu trắng siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m màu trắng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu trắng

Led neon sign 12V 50m màu vàng

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m màu vàng loại tốt, chất lượng

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m màu vàng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu vàng

Led neon sign 12V 50m màu đỏ

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m màu đỏ chất lượng

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m màu đỏ
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu đỏ

Led neon sign 12V 50m xanh lá

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m xanh lá

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m xanh lá
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh lá

Led neon sign 12V 50m xanh dương

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m xanh dương loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m xanh dương
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh dương

Led neon sign 12V 50m màu hồng

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m màu hồng siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m màu hồng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu hồng

Led neon sign 12V 50m màu cam

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m màu cam chất lượng cao

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m màu cam
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Màu cam

Led neon sign 12V 50m xanh ngọc

Liên hệ

Mô tả led neon sign 12V 50m xanh ngọc loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led neon sign 12V 50m xanh ngọc
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 8-10 w/m
 • Kích thước: 50M x 12mm x 6mm
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh ngọc

Sản phẩm khuyến mãi

ĐÈN PHA LED VỎ ĐEN 100W

Liên hệ

Mô tả đèn pha led 100W vỏ đen loại tốt

 • Tên sản phẩm: Đèn pha led 100W vỏ đen
 • Công suất: 100W
 • Quang thông: 9.000lm
 • Kích thước: 100W - 315mm * 280mm * 90mm
 • Hiệu Quả Luminous (lm/w): 90lm * W
 • Bảo hành: 24 tháng

Adapter camera 12V-5A

Liên hệ

Thông số kỹ thuật adapter 12V 5A loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Adapter 12V 5A
 • Đầu vào: AC 100-240V - 50-60 Hz.
 • Đầu ra: DC 12V 5A
 • Kích thước chui cắm DC: 5.5mm x 2.5mm, hoặc 2,1mm
 • Adapter DC 12V 5A sử dụng cho các thiết bị như LCD, Led, Camera hay các thiết bị có đầu vào DC 12V 5A (hoặc nhỏ hơn 12V 2A, 12V 1.5A, 12V 1A, 24V 2A, 24V 5A, 5V 60A, 5V 40A)

Adapter camera 12V-4A

70.000 đ
90.000đ

Thông số kỹ thuật adapter 12V 4A loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Adapter 12V 4A (adaptor camera 12V 4A)
 • Đầu vào: AC 100-220V - 50-60 Hz.
 • Đầu ra: DC 12V 4A
 • Kích thước chuôi: 5.5mm x 2.5mm
 • Adapter DC 12V 4A đầu lớn sử dụng cho các thiết bị như LCD, Led, Camera hay các thiết bị có đầu vào DC 12V 4A (hoặc nhỏ hơn 2A, 1.5A, 1A...).
Sản phẩm bán chạy

Thanh ray đèn chiếu điểm 1m

Liên hệ

Mô tả sản phẩm thanh ray đèn rọi loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Thanh ray đèn led chiếu điểm 1m
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Màu sắc: Trắng, đen
 • Kích thước: 1m
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm, sơn tĩnh điện
 • Chất liệu dẫn điện: Đồng

Đèn led âm trần giá rẻ

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trang trí âm trần giá rẻ tại HCM:

 • Tên sản phẩm: Đèn led âm trần giá rẻ
 • Điện áp: 85-265VAC (phù hợp với điện lưới Việt Nam)
 • Tần số: 50-60Hz
 • Công suất: 4w, 5w, 6w, 7w, 9w, 12w, 15w, 18w, 24w, 28w, 3+3w, 6+3w, 12+4w, 18+6w 
 • Tuổi thọ: lên tới 30.000h
 • Nhiệt độ màu (CCT): Trắng, Vàng, Trung tính, 3 chế độ,...
 • Tiêu chuẩn: Loại tốt
 • Độ sáng: Siêu sáng

Đèn led rọi tranh 12w

Liên hệ

Mô tả sản phẩm đèn led rọi ray 12w loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Đèn led thanh ray 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Tần số: 50-60Hz
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Nhiệt độ màu: 2800-3200K màu Vàng, 6000-6500K màu Trắng.
 • Kích thước: 164 x 100mm
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm
 • Màu sắc vỏ: đen, trắng

Đèn led rọi tranh 7w

Liên hệ

Mô tả sản phẩm đèn led rọi ray 7w loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Đèn led thanh ray 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Tần số: 50-60Hz
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Nhiệt độ màu: 2800-3200K màu Vàng, 6000-6500K màu Trắng.
 • Kích thước: 155 x 71mm
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm
 • Màu sắc vỏ: đen, trắng

Bóng led chanh 3w RGB

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trái chanh 3w loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn trái chanh
 • Điện áp đầu vào: 220V-240V
 • Nhiệt độ màu: RGB (nhiều màu)
 • Chip LED: 2835
 • Thông lượng phát sáng: 100lm/w
 • Định dạng: Dạng cầu tròn
 • Tuổi thọ trung bình (giờ): 20000
 • Kích thước: D45*H70mm

Bóng led chanh 3w tím

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trái chanh 3w loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn trái chanh
 • Điện áp đầu vào: 220V-240V
 • Nhiệt độ màu: Tím
 • Chip LED: 2835
 • Thông lượng phát sáng: 100lm/w
 • Định dạng: Dạng cầu tròn
 • Tuổi thọ trung bình (giờ): 20000
 • Kích thước: D45*H70mm

Đèn led búp tròn 3w

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led búp tròn loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn búp tròn loại tốt, cao cấp
 • Điện áp đầu vào: AC 200V-240V
 • Màu ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Công suất: 3w
 • Độ sáng: 100lm/w
 • Đui vặn: E14, E27
 • Nhiệt độ màu: 6000K-6500K (trắng), 2800K-3500K (vàng)
 • Chip LED: 2835

Đèn led rọi cây 6w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led chiếu cây cảnh loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led rọi cây
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led rọi cây 12w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led chiếu cây cảnh loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led rọi cây
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 36w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 12w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 9w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led rèm trang trí 400*50cm màu trắng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 400*50cm loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm, 400*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65

Đèn led rèm trang trí 400*50cm màu vàng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 400*50 loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm, 400*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65

Đèn led rèm trang trí 600*300cm màu vàng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 600*300 loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: TrắngVàngXanh Dương, Đủ Màu
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65
Nhân viên hỗ trợ

Nguyễn Tuấn Khắc

NV Tư vấn

0898.434.565

0898.434.565

Trần Nhựt Minh

NV Tư Vấn

0898.434.565

0898.434.565

Lê Văn Duôl

NV Tư vấn

0898.434.565

0898.434.565

Võ Quốc Sơn

0898.434.565

Facebook
zalo
0898.434.565