Bóng Led Đúc F5, F8, Led Ruồi

CÔNG TY TNHH AN ĐỨC PHÁT
Bóng Led Đúc F5, F8, Led Ruồi

Đèn led đúc F5 12v màu vàng đậm

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 12v màu vàng đậm, loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 12v màu vàng đậm
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Vàng đậm (chùa, nghệ)
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu hồng

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu hồng

 • Tên sản phẩm: Đèn led đúc F5 12V màu hồng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Hồng
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu xanh lá

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu xanh lá

 • Tên sản phẩm: Đèn led đúc F5 12V màu xanh lá
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh lá
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu vàng nắng

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu vàng nắng

 • Tên sản phẩm: Đèn led đúc F5 12V màu vàng nắng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng nắng
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu xanh dương

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu xanh dương

 • Tên sản phẩm: Đèn led đúc F5 12V màu xanh dương
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh dương
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu đỏ

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu đỏ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 12V màu đỏ
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Đỏ
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu vàng chanh

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu vàng chanh

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 12V màu vàng chanh
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng chanh
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Đèn led đúc F5 12V màu trắng

Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật của đèn led đúc F5 12V màu trắng

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 12V màu trắng
 • Điện áp làm việc: DC 12V
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Công suất: 0.3W / led
 • IP67: Chống nước
 • Kích thước bóng: Đầu 5mm, đế 9mm
 • Chiều dài: 3m gồm 50 con liền dây

Led đúc F5 bảy màu

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 bảy màu loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 bảy màu
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: 7 màu
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F5 màu đỏ

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 màu đỏ chống nước

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 màu đỏ
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: Đỏ
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F5 màu vàng

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 màu vàng loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 màu vàng
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: Vàng
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F5 màu trắng

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 màu trắng giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 màu trắng
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: Trắng
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F5 màu xanh dương

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 màu xanh dương loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 màu xanh dương
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: Xanh dương
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F5 màu xanh lá (Tâm to)

Liên hệ

Mô tả led đúc F5 màu xanh lá tâm to

 • Tên sản phẩm: Led đúc F5 màu xanh lá
 • Điện áp: 12V DC
 • Công suất: 0.2 w / con
 • Ánh sáng: Xanh lá
 • Số lượng: 50 con / dây
 • Chiều dài: Khoảng 3m
 • Cấp độ bảo vệ: IP66

Led đúc F8 bảy màu

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 bảy màu tự chạy hiệu ứng

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 bảy màu tự chạy
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.4 w / con
 • IC: 8206
 • Ánh sáng: Full màu
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Chiều dài: Khoảng 4m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led đúc F8 màu đỏ

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 màu đỏ siêu sáng

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 màu đỏ
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Đỏ
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Chiều dài: Khoảng 3.5m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led đúc F8 màu vàng

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 màu vàng chống nước

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 màu vàng
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Vàng
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Kích thước: Khoảng 3.5m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led đúc F8 màu trắng

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 màu trắng loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 màu trắng
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Trắng
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Kích thước: Khoảng 3.5m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led đúc F8 xanh dương

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 xanh dương loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 xanh dương
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Xanh dương
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Kích thước: Khoảng 3.5m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led đúc F8 xanh lá

Liên hệ

Mô tả led đúc F8 xanh lá loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led đúc F8 xanh lá
 • Điện áp làm việc: 5V DC
 • Công suất: 0.3 w / con
 • Ánh sáng: Xanh lá
 • Số lượng: 50 con / sợi
 • Kích thước: Khoảng 3.5m
 • Cấp độ bảo vệ: IP68

Led ruồi màu trắng senyang

Liên hệ

Mô tả về led ruồi màu trắng Senyang

 • Tên sản phẩm: Led ruồi màu trắng Senyang
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Số lượng led: 100 con / dây
 • Xuất xứ: Taiwan - Đài Loan

Led ruồi màu vàng senyang

Liên hệ

Mô tả về led ruồi màu vàng Senyang

 • Tên sản phẩm: Led ruồi màu vàng Senyang
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Màu ánh sáng: Vàng
 • Số lượng led: 100 con / dây
 • Xuất xứ: Taiwan - Đài Loan

Led ruồi xanh dương senyang

Liên hệ

Mô tả về led ruồi xanh dương Senyang loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led ruồi xanh dương Senyang
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Màu ánh sáng: Xanh dương
 • Số lượng led: 100 con / dây
 • Xuất xứ: Taiwan - Đài Loan

Led ruồi 5mm xanh lá senyang

Liên hệ

Mô tả về led ruồi 5mm màu xanh lá Senyang

 • Tên sản phẩm: Led ruồi 5mm màu xanh lá Senyang
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Màu ánh sáng: Xanh lá
 • Số lượng led: 100 con / dây
 • Xuất xứ: Taiwan - Đài Loan

Led ruồi 5mm màu đỏ senyang

Liên hệ

Mô tả về led ruồi 5mm màu đỏ Senyang

 • Tên sản phẩm: Led ruồi 5mm màu đỏ Senyang
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Màu ánh sáng: Đỏ
 • Số lượng led: 100 con / dây
 • Xuất xứ: Taiwan - Đài Loan

Led liền dây màu vàng loại tốt

Liên hệ

Mô tả về led liền dây màu vàng loại tốt

 • Tên sản phẩm: Led liền dây màu vàng loại tốt
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước bóng: 5mm (5ly)
 • Số lượng led: 100 con / bó
 • Cấp độ bảo vệ: IP44

Led liền dây màu trắng loại tốt

Liên hệ

Mô tả về led liền dây màu trắng loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Led liền dây màu trắng loại tốt
 • Điện áp: 5V DC
 • Công suất: 0.1 w / con
 • Ánh sáng: Trắng
 • Kích thước bóng: 5mm (5ly)
 • Số lượng led: 100 con / bó
 • Cấp độ bảo vệ: IP44

Sản phẩm khuyến mãi

ĐÈN PHA LED VỎ ĐEN 100W

Liên hệ

Mô tả đèn pha led 100W vỏ đen loại tốt

 • Tên sản phẩm: Đèn pha led 100W vỏ đen
 • Công suất: 100W
 • Quang thông: 9.000lm
 • Kích thước: 100W - 315mm * 280mm * 90mm
 • Hiệu Quả Luminous (lm/w): 90lm * W
 • Bảo hành: 24 tháng

Adapter camera 12V-5A

Liên hệ

Thông số kỹ thuật adapter 12V 5A loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Adapter 12V 5A
 • Đầu vào: AC 100-240V - 50-60 Hz.
 • Đầu ra: DC 12V 5A
 • Kích thước chui cắm DC: 5.5mm x 2.5mm, hoặc 2,1mm
 • Adapter DC 12V 5A sử dụng cho các thiết bị như LCD, Led, Camera hay các thiết bị có đầu vào DC 12V 5A (hoặc nhỏ hơn 12V 2A, 12V 1.5A, 12V 1A, 24V 2A, 24V 5A, 5V 60A, 5V 40A)

Adapter camera 12V-4A

70.000 đ
90.000đ

Thông số kỹ thuật adapter 12V 4A loại tốt, giá rẻ

 • Tên sản phẩm: Adapter 12V 4A (adaptor camera 12V 4A)
 • Đầu vào: AC 100-220V - 50-60 Hz.
 • Đầu ra: DC 12V 4A
 • Kích thước chuôi: 5.5mm x 2.5mm
 • Adapter DC 12V 4A đầu lớn sử dụng cho các thiết bị như LCD, Led, Camera hay các thiết bị có đầu vào DC 12V 4A (hoặc nhỏ hơn 2A, 1.5A, 1A...).
Sản phẩm bán chạy

Thanh ray đèn chiếu điểm 1m

Liên hệ

Mô tả sản phẩm thanh ray đèn rọi loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Thanh ray đèn led chiếu điểm 1m
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Màu sắc: Trắng, đen
 • Kích thước: 1m
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm, sơn tĩnh điện
 • Chất liệu dẫn điện: Đồng

Đèn led âm trần giá rẻ

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trang trí âm trần giá rẻ tại HCM:

 • Tên sản phẩm: Đèn led âm trần giá rẻ
 • Điện áp: 85-265VAC (phù hợp với điện lưới Việt Nam)
 • Tần số: 50-60Hz
 • Công suất: 4w, 5w, 6w, 7w, 9w, 12w, 15w, 18w, 24w, 28w, 3+3w, 6+3w, 12+4w, 18+6w 
 • Tuổi thọ: lên tới 30.000h
 • Nhiệt độ màu (CCT): Trắng, Vàng, Trung tính, 3 chế độ,...
 • Tiêu chuẩn: Loại tốt
 • Độ sáng: Siêu sáng

Đèn led rọi tranh 12w

Liên hệ

Mô tả sản phẩm đèn led rọi ray 12w loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Đèn led thanh ray 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Tần số: 50-60Hz
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Nhiệt độ màu: 2800-3200K màu Vàng, 6000-6500K màu Trắng.
 • Kích thước: 164 x 100mm
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm
 • Màu sắc vỏ: đen, trắng

Đèn led rọi tranh 7w

Liên hệ

Mô tả sản phẩm đèn led rọi ray 7w loại tốt, cao cấp, chiết khấu cao

 • Tên sản phẩm: Đèn led thanh ray 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 85-265VAC
 • Tần số: 50-60Hz
 • Nhiệt độ làm việc: -20 ℃  -> + 60 ℃
 • Nhiệt độ màu: 2800-3200K màu Vàng, 6000-6500K màu Trắng.
 • Kích thước: 155 x 71mm
 • Chất liệu vỏ: vỏ nhôm
 • Màu sắc vỏ: đen, trắng

Bóng led chanh 3w RGB

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trái chanh 3w loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn trái chanh
 • Điện áp đầu vào: 220V-240V
 • Nhiệt độ màu: RGB (nhiều màu)
 • Chip LED: 2835
 • Thông lượng phát sáng: 100lm/w
 • Định dạng: Dạng cầu tròn
 • Tuổi thọ trung bình (giờ): 20000
 • Kích thước: D45*H70mm

Bóng led chanh 3w tím

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led trái chanh 3w loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn trái chanh
 • Điện áp đầu vào: 220V-240V
 • Nhiệt độ màu: Tím
 • Chip LED: 2835
 • Thông lượng phát sáng: 100lm/w
 • Định dạng: Dạng cầu tròn
 • Tuổi thọ trung bình (giờ): 20000
 • Kích thước: D45*H70mm

Đèn led búp tròn 3w

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led búp tròn loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Bóng đèn búp tròn loại tốt, cao cấp
 • Điện áp đầu vào: AC 200V-240V
 • Màu ánh sáng: Trắng, Vàng
 • Công suất: 3w
 • Độ sáng: 100lm/w
 • Đui vặn: E14, E27
 • Nhiệt độ màu: 6000K-6500K (trắng), 2800K-3500K (vàng)
 • Chip LED: 2835

Đèn led rọi cây 6w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led chiếu cây cảnh loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led rọi cây
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led rọi cây 12w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led chiếu cây cảnh loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led rọi cây
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 36w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 12w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led âm đất vuông 9w

Liên hệ

Xuất xứ: China

Bảo hành: 1 năm

Mô tả đèn led âm đất vuông loại tốt, giá rẻ, chất lượng, cao cấp

 • Tến sản phẩm: Đèn led âm đất vuông
 • Màu sắc: Màu trắng, đỏ, lá, dương, hồng, vàng... (tùy chọn)
 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Điện áp đầu vào: 85-265VAC / 12V
 • Cấp độ bảo vệ: IP67
 • Chất liệu: Thép không gỉ, nhôm và nhựa
 • Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ

Đèn led rèm trang trí 400*50cm màu trắng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 400*50cm loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm, 400*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65

Đèn led rèm trang trí 400*50cm màu vàng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 400*50 loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm, 400*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65

Đèn led rèm trang trí 600*300cm màu vàng

Liên hệ

Xuất xứ: Taiwan, China

Bảo hành: Bao test

Mô tả đèn led rèm trang trí rèm cửa, hành lang loại tốt, giá rẻ

 • Tến sản phẩm: Đèn led rèm trang trí nhà cửa 600*300 loại tốt, chính hãng
 • Màu sắc ánh sáng: TrắngVàngXanh Dương, Đủ Màu
 • Chiều dài chớp led: 300*300cm, 600*300cm, 800*50cm, 600*50cm
 • Chất liệu sản phẩm: Nhựa dẻo chịu nhiệt
 • Tỷ lệ chống nước: IP65
Nhân viên hỗ trợ

Nguyễn Tuấn Khắc

NV Tư vấn

0898.434.565

0898.434.565

Trần Nhựt Minh

NV Tư Vấn

0898.434.565

0898.434.565

Lê Văn Duôl

NV Tư vấn

0898.434.565

0898.434.565

Võ Quốc Sơn

0898.434.565

Facebook
zalo
0898.434.565